To remove ads and get more services please click here

Milenko Maslać - Online Memorial Website

Sign in or Register

Choose Language - Last-memories.com

Choose Language - Last-memories.com
Milenko Maslać
Born in Bosnia and Herzegovina
51 years
84068
Bookmark and Share
Condolences
Damir Vučković Tri brata April 15, 2013

Tri brata

Kad sam bio tri moja brata i ja, 
kad sam bio
četvorica nas.
Imao sam glas kao vjetar,
ruke kao hridine,
srce
kao viganj.
Jezera su me slikala.
Dizali su me
jablani.
Rijeka me umivala za sebe.
Peračice su lovile
moju sliku.
Kad sam bio
tri moja brata
i ja,
kad sam bio
četvorica nas.
Livade su me voljele.
Nosile su moj glas
i njim su sjekle potoke.
Radovao sam se sebi.
Imao sam braću.
(Imao sam uspravan hod.)
To su bila tri moja brata:
moj brat, moj brat, i moj brat.

Josip Pupačić
Total Condolences: 1
Pages:: 1  « 1 »
Write a Condolence
  • Sign in or Register
 
Your website is activated in Basic membership
To remove ads and get more services please click here
Keep this website free. Make donation $0
$0 
$300